XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Problematyka seminarium obejmowała:

  • wartości, cele, zadania  edukacji jutra w zakresie wychowania, kształcenia, opieki, animacji, profilaktyki. Prognozowanie rozwoju edukacji jutra. Projekty zmian edukacji w skali makro i mikro.
  • diagnozowanie, wyjaśnianie, rozumienie, interpretowanie składników współczesnej edukacji (procesów i funkcjonowania podmiotów) od wychowania przedszkolnego do studiów doktoranckich – przesłania na przyszłość.
  • pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji, formalne i nieformalne oraz wewnętrzne i zewnętrzne składniki uwarunkowań – przesłania na przyszłość.
  • wiedza z doświadczeń i badań pedagogicznych (historycznych, porównawczych) oraz z innych (pozapedagogicznych) nauk w analizie współczesnej edukacji – przesłania na przyszłość.
  • zmienianie edukacji: eksperymenty pedagogiczne, próby eksperymentalne, badania w działaniu, innowacje pedagogiczne (treściowe, metodyczne, organizacyjne) – z myślą o edukacji jutra.
Tagi: brak tagów

Komentarze są zablokowane.