Wyższa Szkoła Humanitas
Humanitas University
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec