Komunikat nr 5

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra
w Zakopanem

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra w Zakopanem,

 

aktualne wydarzenia związane  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju rodzą pytania dotyczące realizowania tegorocznego Sympozjum

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużającym się ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz wpisaniem do żółtej strefy powiatu tatrzańskiego a zatem i Zakopanego,​ nie jest możliwa organizacja XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego w planowanej formule organizacyjnej oraz czasowej tj. w terminie 21 – 23 września 2020 r. Chrońmy nasze zdrowie!

 

 Komitet Naukowy oraz Organizacyjny wraz ze Współorganizatorami XXVI Sympozjum, podjęli decyzję o zmianie terminu naszego spotkania w Zakopanem i przeniesienia Sympozjum na rok 2021 r. Planujemy połączenie obrad XXVI Sympozjum z XXVII Sympozjum w tradycyjnym utrwalonym terminie tj. w czerwcu 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji połączonych Sympozjów – prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie.

 

Jednocześnie informujemy, że prace wydawnicze kolejnych tomów monografii z serii „Edukacja jutra ” z XXVI Sympozjum – zostały pomyślnie zakończone. Publikacje uczestników ujęte w dwóch monografiach zostały już wydane drukiem i zostaną przekazane uczestnikom Sympozjum.

W związku z powyższym prosimy Autorów, którzy opublikowali artykuły w monografiach z XXVI Sympozjum o podanie adresu na jaki mamy Państwu wysłać monografie.

 

Życzymy Państwu zdrowia i wielu sukcesów w nowym roku akademickim 2020/2021

 

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego XXVI

prof. dr hab. Stanisław Palka  – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI  Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra w Zakopanem Edukacja jutra w Zakopanem

 

 

 

 

 

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” to cykliczne, organizowane od 1996 roku, wydarzenie, mające za zadanie integrowanie najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne.

Jego celem jest prezentowanie wyników badań oraz przemyśleń, praktyków, teoretyków oraz badaczy z Polski i z zagranicy, zajmujących się na co dzień szeroko rozumianą edukacją na wszystkich jej poziomach, nauczaniem i uczeniem się, a także wychowaniem oraz problemami z tym związanymi

Uczestnicy sympozjum podejmą również próbę określenia aktualnych zadań przed którymi stoi edukacja oraz wskazania kierunków, w których powinna podążać, chcąc dobrze przygotować człowieka do skutecznego i kreatywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

 

 

 

 

 

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę