Inne możliwości publikowania

Istnieje możliwość publikowania w innych czasopismach umieszczonych w Wykazie czasopism naukowych MEiN:

  • Czasopismo Polska Myśl Pedagogiczna (ISSN: 2450-4572, 2450-4564)
    100 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://www.ejournals.eu/PMP/
  • Czasopismo International Journal of Special Education (ISSN: 0827-3383, 1917-7844) –70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: http://www.internationalsped.com/
  • Czasopismo Security and Defense Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X) –70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://securityanddefence.pl/
  • Czasopismo Turyzm/Tourism (ISSN: 0867-5856, 2080-6922) – 40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/editorial_instructions
  • Czasopismo Kultura Przemiany Edukacja (ISSN 23000-9888) – 40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1933
  • Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998) – 40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/

Termin składania artykułów do powyżej wymienionych czasopism jest niezależny od terminu organizacji Sympozjum.

Czas publikacji artykułu zależy wyłącznie od planów wydawniczych redakcji danego czasopism.

Tagi: brak tagów

Komentarze są zablokowane.