Inne możliwości publikowania

1. Czasopismo Polska Myśl Pedagogiczna (ISSN: 2450-4572, 2450-4564)
100 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://www.ejournals.eu/PMP/

2. Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna(ISSN 2299-7466, e-ISSN 2658-1825)
70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT

3. Czasopismo: International Journal of Special Education (ISSN: 0827-3383, 1917-7844)
70 pkt
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
http://www.internationalsped.com/

4. Czasopismo Security and Defence Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X)
70 pkt
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://securityanddefence.pl/

5. Czasopismo EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998)
40 pkt
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/

6. Czasopismo Kultura-Przemiany-Edukacja (ISSN 2300-9888)
40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1933

7. Czasopismo Turyzm/Tourism (ISSN: 0867-5856, 2080-6922)
40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/editorial_instructions

 

* aktualizacja punktacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Termin składania artykułów do powyżej wymienionych czasopism jest niezależny od terminu organizacji Sympozjum (artykuły mogą być przesłane przed i po Sympozjum). Czas publikacji artykułu zależy wyłącznie od planów wydawniczych redakcji danego czasopisma.

Tagi: brak tagów

Komentarze są zablokowane.