Dodatkowych informacji udziela:

  • w sprawach organizacyjnych

 

mgr Ewa Kraus

tel. 0-32 363 12 00

tel. kom. 666 083 597

tsn@humanitas.edu.pl

 

  • w sprawach dotyczących publikacji w monografii Edukacja jutra lub czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia”

 

dr Danuta Morańska – Redaktor naukowy
tel. kom. 603 631 550

tsn@humanitas.edu.pl  danuta.moranska@humanitas.edu.pl

 

  • we wszystkich innych sprawach (w tym publikacji w czasopiśmie innym niż
    „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia”)

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH

tel. kom. 601 73 43 39

piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl

 

Akademia HUMANITAS

Ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 363 12 00,

faks: 32 363 12 07

e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl  www.humanitas.edu.pl