Organizatorzy informują o możliwości publikacji tekstów autorskich:

 

 • w monografii naukowej XXX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego, która będzie się składać z rozdziałów (artykułów) w języku polskim. Monografia będzie punktowana zgodnie ze standardami MEiN. Prosimy  o przesyłanie tekstów do monografii na adres: tsn@humanitas.edu.pl.  Pragniemy zaznaczyć, że w monografii nie będą mogły zostać zamieszczone teksty, które:
 • zostaną nadesłane po 31 marca 2024 r.,
 • nie spełniają wymogów redakcyjnych,
 • nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych.
 • w czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia”. Czasopismo jest umieszczone w Wykazie czasopism naukowych MEiN z przypisaną liczbą 70 pkt. za artykuł. Numery, których wydanie zostało zaplanowane na rok 2024, ukażą się w drugiej połowie 2024 r. Informacje dotyczące czasopisma, w tym informacje niezbędne do poprawnego przygotowania artykułu (tj. tematyczny zakres zainteresowań, wymagania dotyczące konstruowania artykułu, wymagania redakcyjne) oraz wewnętrzna procedura dotycząca prac wydawniczych (od zgłoszenia artykułu do jego publikacji), znajdują się na jego stronie internetowej: https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/. Artykuły do czasopisma prosimy zgłaszać wyłącznie za pomocą panelu redakcyjnego czasopisma dostępnego na stronie: https://editors.publisherspanel.com/ppanel/index. Jednak w ramach patronatu medialnego czasopisma nad XXX Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „Edukacja jutra” do prac redakcyjnych w czasopiśmie „HUMANITAS Pedagogika i Psychologia” nie będą mogły zostać skierowane teksty, które, zostaną nadesłane po 31 marca 2024 r.,

– nie są przygotowane zgodnie z wymaganiami czasopisma opisanymi na jego stronach internetowych,

– ich tematyka jest niezgodna z przyjętą linią czasopisma,

nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych.

 

 • w innych czasopismach umieszczonych w Wykazie czasopism naukowych MEiN:

 

 1. Czasopismo „Polska Myśl Pedagogiczna” (ISSN: 2450-4572, 2450-4564)
   100 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN:  https://www.ejournals.eu/PMP/

 2. Czasopismo: International Journal of Special Education (ISSN: 0827-3383, 1917-7844)
  –100 pkt
  w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: http://www.internationalsped.com/

 3. Czasopismo: Security and Defense Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X)
  –100 pkt
  w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://securityanddefence.pl/

 4. Czasopismo „Turyzm/Tourism” (ISSN: 0867-5856, 2080-6922)
  70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/editorial_instructions

 5. Czasopismo „Kultura Przemiany Edukacja” (ISSN 23000-9888)
  – 70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1933

 6. Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998)
  –  100 pkt
  w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/

 

 1. Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” (ISSN 2299-7466, e-ISSN 2658-1825)

70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT

 

Termin składania artykułów do powyżej wymienionych czasopism jest niezależny od terminu organizacji Sympozjum (artykuły mogą być przesłane przed i po Sympozjum). Czas publikacji artykułu zależy wyłącznie od planów wydawniczych redakcji danego czasopisma.