Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu  wiceprzewodniczący

prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Nitza Davidovitch, Ariel University (Izrael)

prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa,  Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (Czechy)

prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Rafał Majzner, Uniwersytet Bielsko-Bialski

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Jacek Piekarski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan Szulc, Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

prof. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

prof. dr hab. Ernest Zawada, Uniwersytet Bielsko-Bialski

dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Henryk Cudak, prof. AH, Akademia Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. AP, Akademia Piotrkowska

dr hab. Bożena Marzec, prof. AH, Akademia Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. AH, Akademia Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Ewa Kochanowska prof. UBB, Uniwersytet Bielsko-Bialski

dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ, Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. Marta Kowalczuk-Walędziak, Uniwersytet w Białymstoku

płk dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Anna Sajdak- Burska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr hab. Marta Wrońska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Tomasz Zimny, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr Ruth Dorot, Ariel University (Izrael)

Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D., Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., Uniwersytet Humanitas Vsetin (Czechy)

dr Danuta Morańska, Akademia Humanitas w Sosnowcu – sekretarz naukowy

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz