HUMANITAS Pedagogika i Psychologia

dawniej:  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Za artykuł zamieszczony w czasopiśmie HUMANITAS Pedagogika i Psychologia, zgodnie z punktacją określoną w Wykazie czasopism naukowych MNiSW Autor otrzymuje 40 pkt.

.Numery, których wydanie zostało zaplanowane na dany rok kalendarzowy, ukazują się  w drugiej połowie roku.

Informacje dotyczące czasopisma, w tym informacje niezbędne do poprawnego przygotowania artykułu (tj. tematyczny zakres zainteresowań, wymagania dotyczące konstruowania artykułu, wymagania redakcyjne) oraz wewnętrzna procedura dotycząca prac wydawniczych (od zgłoszenia artykułu do jego publikacji), znajdują się na stronie internetowej:
https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/

Artykuły do czasopisma prosimy zgłaszać wyłącznie za pomocą panelu redakcyjnego czasopisma dostępnego na stronie:
https://editors.publisherspanel.com/ppanel/index.

W ramach patronatu medialnego czasopisma nad Tatrzańskim Sympozjum Naukowym Edukacja jutra, do prac redakcyjnych mogą być kierowane teksty, które:

  • obejmują tematykę zgodną z linią przyjętą w czasopiśmie,
  • są przygotowane zgodnie z wymaganiami opisanymi na stronach internetowych czasopisma,
  • zostaną przesłane w terminie,
  • uzyskają dwie pozytywne recenzje wydawnicze.
Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz