Przewodniczący
Komitetu Naukowego TSN
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
stanisław.palka@uj.edu.pl

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego TSN
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH
tel.: 601 73 43 39
piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl

Sekretarz naukowy
dr Danuta Morańska
tel.: 603 631 550
danuta.moranska@humanitas.edu.pl

Sekretarz Sympozjum
mgr Ewa Kraus
tel.: 32 363 12 00; 666 083 597
tsn@humanitas.edu.pl

Akademia Humanitas
Humanitas University
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 363 12 00, 363 12 07
sekretariat@humanitas.edu.pl
www.humanitas.edu.pl