Lista uczestników

W Sympozjum wezmą udział naukowcy z ośrodków akademickich z kraju i zagranicy:

Wyższej Szkoły Humanitas, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytetu w Izraelu (Izrael), Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Program XXVI TSN

PROGRAM
XXVI TATRZAŃSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO EDUKACJA JUTRA

Sympozjum w formie zdalnej

09 czerwca 2021 r., Środa

Godzina Program Miejsce
10.30–11:00 Rejestracja uczestników
XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Tatrzańskiego
Platforma ClickMeeting
11:00–11:30 Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum
Uroczyste otwarcie Sympozjum
Platforma ClickMeeting
11:30–13:20 I sesja plenarna Platforma ClickMeeting
13:20–14:20 Przerwa obiadowa
10:30 – 12:30 I sesja plenarna Platforma ClickMeeting
14:20–16:10 II sesja plenarna Platforma ClickMeeting
16:10–16:30 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum Platforma ClickMeeting

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Środa – 09.06.2021 r.

11:00–11:30           Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum

  • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVI TSN

Uroczyste otwarcie

                               XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

  • dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN
  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  • dr hab. Ryszard Pęczkowski, UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,

                                                                                                Uniwersytet Rzeszowski

  • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Dziekan Wydziału Wojskowego,

                                                                                          Akademia Sztuki Wojennej

Przewodniczą:

  • dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN,

Uniwersytet Jagielloński

  • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XXVI TSN, Akademia Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  • dr hab. Ryszard Pęczkowski, UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,

                                                                                          Uniwersytet Rzeszowski

  • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj Dziekan Wydziału Wojskowego,

                                                                                               Akademia Sztuki Wojennej

Wystąpienia zaproszonych gości:

Podziękowania i gratulacje

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego XXVI TSN:

prof. dr hab. Stanisław Palka

11:30–13:20                          I sesja plenarna

Przewodniczą: dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
dr Aleksander Mańka

Wystąpienia:

11.30-11.55 prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Edukacja jutra – nauczyciel jutra. Wyzwania, możliwości, bariery

11.55-12.20 dr hab. Beata Jachimczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola nauczycieli i specjalistów w modelu Edukacji dla wszystkich – założenia teoretyczne vs. praktyka oświatowa

12.20-12.35 dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Konstytucyjne prawo do nauki w praktyce edukacyjnej

12.35-12.50 dr hab. Janusz Morbitzer, prof. AWSB – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Edukacja w epoce współczesnych kryzysów

12.50-13.05 dr hab. Anna Krajewska – Uniwersytet w Białymstoku

Formy organizacyjne współdziałania dydaktycznego w procesie kształcenia w ocenie nauczycieli i studentów

13.05-13.20 dr Maria Katarzyna Grzegorzewska – Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny

 

13:20–14:20                         Przerwa obiadowa

14:20–16:10                         II sesja plenarna

Przewodniczą: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM
dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj
dr Aleksandra Kamińska-Małek

Wystąpienia:

14.20-14.45 prof. dr hab. Amadeusz Krause – Uniwersytet Gdański

Standardy kształcenia i co dalej? Problemy i zagrożenia w kształceniu nauczycieli

14.45-15.10 prof. dr hab. Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kształtowanie postawy zaangażowania przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

15.10-15.25 dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Proces kształcenia młodzieży w Oddziałach Przygotowania Wojskowego

15.25-15.40 dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

15.40-15.55 prof. dr hab. Danuta Waloszek – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Etyczność w zawodzie nauczyciela. Nieobecna czy zapomniana kategoria ich kształcenia

15.55-16.10 dr Agnieszka Kozerska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

Odmiany active ageing z perspektywy codzienności osób starszych

 

16:10–16:30    Podsumowanie

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

Przewodniczących Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

                   Konceptualizacja XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

– prof. dr hab. Stanisław Palka

16:30

Zakończenie  Sympozjum

Program XXVI TSN, który miał się odbyć 21-23 września 2020

Patronaty

Patronat Naukowy

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

 

Patronat Honorowy

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
dr Jarosław Gowin

[na adres Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu nadeszło pismo datowane na 26 marca 2020 roku z informacją, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem wydarzenie: XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”]

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
dr hab. Michał Kaczmarczyk prof. WSH

Starosta Powiatu Tatrzańskiego

Piotr Bąk

Burmistrz Miasta Zakopane

Leszek Dorula

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

Fundacja „Humanitas”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Komitet Organizacyjny

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AH – przewodniczący

dr Danuta Morańska – AH – sekretarz naukowy

mgr Ewa Kraus, AH – sekretarz

dr Bożena Wroniszewska-Drabek, AH – członek

dr Monika Zielińska-Czopek, UR – członek

ppłk dr inż. Mirosław Laskowski, ASzWoj – członek

ppłk dr inż. Paweł Ostolski, ASzWoj – członek

mgr Ewelina Majewska-Pyrkosz, PTI – członek

Komitet Naukowy

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu  wiceprzewodniczący

prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Nitza Davidovitch, Ariel University (Izrael)

prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa,  Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze (Czechy)

prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Rafał Majzner, Uniwersytet Bielsko-Bialski

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Jacek Piekarski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan Szulc, Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

prof. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

prof. dr hab. Ernest Zawada, Uniwersytet Bielsko-Bialski

dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Henryk Cudak, prof. AH, Akademia Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. AP, Akademia Piotrkowska

dr hab. Bożena Marzec, prof. AH, Akademia Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. AH, Akademia Humanitas w Sosnowcu

dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO, Uniwersytet Opolski

dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Ewa Kochanowska prof. UBB, Uniwersytet Bielsko-Bialski

dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ, Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. Marta Kowalczuk-Walędziak, Uniwersytet w Białymstoku

płk dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Anna Sajdak- Burska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr hab. Marta Wrońska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Tomasz Zimny, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr Ruth Dorot, Ariel University (Izrael)

Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D., Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., Uniwersytet Humanitas Vsetin (Czechy)

dr Danuta Morańska, Akademia Humanitas w Sosnowcu – sekretarz naukowy

Organizatorzy

 

Akademia Humanitas jest głównym organizatorem Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego od roku 2010.

Uczelnia powstała 23 kwietnia 1997 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej – była pierwszą uczelnią niepubliczną w mieście i drugą w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.

Więcej informacji o obecnym statusie i działalności Akademii Humanitas możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Uczelni.

XXX Jubileuszowe Sympozjum Naukowe wraz Akademią Humanitas współorganizują: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Bielsko-Bialski.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

Honorowy członek Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej Instytutu Pedagogiki UJ, członek Komisji Nauk Pedagogicznych PAN w Krakowie, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Hejnału Oświatowego”, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Roczników Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie, prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddziału im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie (od 1992 roku), przewodniczący Komitetu Naukowego Tatrzańskich Sympozjów Naukowych „Edukacja Jutra”, przewodniczący Rady Naukowej czasopisma HUMANITAS Pedagogika i Psychologia.

.

 

 

prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek

Pomysłodawca Tatrzańskich Sympozjów Naukowych (wcześniej seminariów), polski pedagog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1986-1989). Doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2003) i Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowogradzie (Ukraina) (2004).

>>