Lista uczestników

W Sympozjum wezmą udział naukowcy z ośrodków akademickich z kraju i zagranicy:

Wyższej Szkoły Humanitas, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytetu w Izraelu (Izrael), Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Program XXVI TSN

PROGRAM
XXVI TATRZAŃSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO EDUKACJA JUTRA

Sympozjum w formie zdalnej

09 czerwca 2021 r., Środa

Godzina Program Miejsce
10.30–11:00 Rejestracja uczestników
XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Tatrzańskiego
Platforma ClickMeeting
11:00–11:30 Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum
Uroczyste otwarcie Sympozjum
Platforma ClickMeeting
11:30–13:20 I sesja plenarna Platforma ClickMeeting
13:20–14:20 Przerwa obiadowa
10:30 – 12:30 I sesja plenarna Platforma ClickMeeting
14:20–16:10 II sesja plenarna Platforma ClickMeeting
16:10–16:30 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum Platforma ClickMeeting

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Środa – 09.06.2021 r.

11:00–11:30           Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum

  • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVI TSN

Uroczyste otwarcie

                               XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

  • dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN
  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  • dr hab. Ryszard Pęczkowski, UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,

                                                                                                Uniwersytet Rzeszowski

  • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Dziekan Wydziału Wojskowego,

                                                                                          Akademia Sztuki Wojennej

Przewodniczą:

  • dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN,

Uniwersytet Jagielloński

  • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XXVI TSN, Akademia Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  • dr hab. Ryszard Pęczkowski, UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,

                                                                                          Uniwersytet Rzeszowski

  • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj Dziekan Wydziału Wojskowego,

                                                                                               Akademia Sztuki Wojennej

Wystąpienia zaproszonych gości:

Podziękowania i gratulacje

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego XXVI TSN:

prof. dr hab. Stanisław Palka

11:30–13:20                          I sesja plenarna

Przewodniczą: dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
dr Aleksander Mańka

Wystąpienia:

11.30-11.55 prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Edukacja jutra – nauczyciel jutra. Wyzwania, możliwości, bariery

11.55-12.20 dr hab. Beata Jachimczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola nauczycieli i specjalistów w modelu Edukacji dla wszystkich – założenia teoretyczne vs. praktyka oświatowa

12.20-12.35 dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Konstytucyjne prawo do nauki w praktyce edukacyjnej

12.35-12.50 dr hab. Janusz Morbitzer, prof. AWSB – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Edukacja w epoce współczesnych kryzysów

12.50-13.05 dr hab. Anna Krajewska – Uniwersytet w Białymstoku

Formy organizacyjne współdziałania dydaktycznego w procesie kształcenia w ocenie nauczycieli i studentów

13.05-13.20 dr Maria Katarzyna Grzegorzewska – Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny

 

13:20–14:20                         Przerwa obiadowa

14:20–16:10                         II sesja plenarna

Przewodniczą: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM
dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj
dr Aleksandra Kamińska-Małek

Wystąpienia:

14.20-14.45 prof. dr hab. Amadeusz Krause – Uniwersytet Gdański

Standardy kształcenia i co dalej? Problemy i zagrożenia w kształceniu nauczycieli

14.45-15.10 prof. dr hab. Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kształtowanie postawy zaangażowania przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

15.10-15.25 dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Proces kształcenia młodzieży w Oddziałach Przygotowania Wojskowego

15.25-15.40 dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

15.40-15.55 prof. dr hab. Danuta Waloszek – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Etyczność w zawodzie nauczyciela. Nieobecna czy zapomniana kategoria ich kształcenia

15.55-16.10 dr Agnieszka Kozerska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

Odmiany active ageing z perspektywy codzienności osób starszych

 

16:10–16:30    Podsumowanie

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

Przewodniczących Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

                   Konceptualizacja XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

– prof. dr hab. Stanisław Palka

16:30

Zakończenie  Sympozjum

Program XXVI TSN, który miał się odbyć 21-23 września 2020

Patronaty

Patronat Naukowy

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

 

Patronat Honorowy

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
dr Jarosław Gowin

[na adres Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu nadeszło pismo datowane na 26 marca 2020 roku z informacją, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem wydarzenie: XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra”]

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
dr hab. Michał Kaczmarczyk prof. WSH

Starosta Powiatu Tatrzańskiego

Piotr Bąk

Burmistrz Miasta Zakopane

Leszek Dorula

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

Fundacja „Humanitas”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Organizator

Wyższa Szkoła Humanitas jest głównym organizatorem Tatrzańskich Sympozjów Naukowych od 2010 roku. Powstała 23 kwietnia 1997 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej – była pierwszą uczelnią niepubliczną w mieście i drugą w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.

Wyższa Szkoła Humanitas kształci obecnie na 9 kierunkach. Są to: administracja (studia I i II stopnia), bezpieczeństwo i higiena pracy (studia I stopnia), bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia), elektroradiologia (studia I stopnia), filologia angielska (studia I stopnia), pedagogika (studia I i II stopnia), psychologia (studia jednolite magisterskie), prawo (studia jednolite magisterskie) oraz zarządzanie (studia I i II stopnia).

Uczelnia prowadzi ponadto blisko 30 kierunków studiów podyplomowych. Nowe kierunki studiów podyplomowych, w tym unikatowe studia podyplomowe – Certyfikowany Coach (AJ Si Ef), realizowane w ramach współpracy z HPR Group. Studia otrzymały międzynarodową akredytację International Coach Federation (ICF) – największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej.
Kadrę WSH tworzy 300 pracowników naukowych, w tym ponad 70 profesorów i doktorów habilitowanych.

Rozwój Uczelni dokonuje się również poza granicami Polski, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 roku WSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia Wydziału Zamiejscowego w Vsetinie (Czechy) gdzie uruchomiony został kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika i psychologia oraz do prowadzenia Wydziału Zamiejscowego w Pradze (Czechy) gdzie uruchomiony zostanie kierunek zarządzanie.

Wydział Administracji i Zarządzania posiada kategorię naukową B. Uczelnia realizuje wiele projektów dofinansowanych z różnych źródeł, m. in. z Unii Europejskiej.

Twórca TSN

„Pragniemy edukacji, która spełnia oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych
w naszym kraju. Edukacji nawiązującej do rodzimej tradycji nauk
o wychowaniu i uwzględniającej wyzwania społeczeństwa wiedzy.”

prof. dr hab. Kazimierz Denek

Twórcą Tatrzańskich Sympozjów Naukowych (wcześniej seminariów) był nieżyjący już (zm. 4 lutego 2016 r.), prof. dr hab. Kazimierz Denek – polski pedagog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1986-1989). Doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2003) i Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowogradzie (Ukraina) (2004).

Profesor Kazimierz Denek urodził się 12 listopada 1932 w Krzemieńcu Wołyńskim. Był absolwentem poznańskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Po ukończeniu studiów przez 8 lat pracował jako nauczyciel w liceum w Tczewie, do którego sam uczęszczał w młodości. W 1966 rozpoczął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą kontynuował do roku przejścia na emeryturę w 2002 roku. Specjalista z zakresu dydaktyki ogólnej, ekonomiki kształcenia, krajoznawstwa oraz szeroko pojętej turystyki. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.