Lista uczestników

W Sympozjum wezmą udział naukowcy z ośrodków akademickich z kraju i zagranicy:

Wyższej Szkoły Humanitas, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytetu w Izraelu (Izrael), Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz