Program XXVI TSN

PROGRAM
XXVI TATRZAŃSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO EDUKACJA JUTRA

Sympozjum w formie zdalnej

09 czerwca 2021 r., Środa

Godzina Program Miejsce
10.30–11:00 Rejestracja uczestników
XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Tatrzańskiego
Platforma ClickMeeting
11:00–11:30 Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum
Uroczyste otwarcie Sympozjum
Platforma ClickMeeting
11:30–13:20 I sesja plenarna Platforma ClickMeeting
13:20–14:20 Przerwa obiadowa
10:30 – 12:30 I sesja plenarna Platforma ClickMeeting
14:20–16:10 II sesja plenarna Platforma ClickMeeting
16:10–16:30 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum Platforma ClickMeeting

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Środa – 09.06.2021 r.

11:00–11:30           Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum

  • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVI TSN

Uroczyste otwarcie

                               XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

  • dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN
  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  • dr hab. Ryszard Pęczkowski, UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,

                                                                                                Uniwersytet Rzeszowski

  • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Dziekan Wydziału Wojskowego,

                                                                                          Akademia Sztuki Wojennej

Przewodniczą:

  • dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN,

Uniwersytet Jagielloński

  • dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

XXVI TSN, Akademia Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

  • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  • dr hab. Ryszard Pęczkowski, UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,

                                                                                          Uniwersytet Rzeszowski

  • płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj Dziekan Wydziału Wojskowego,

                                                                                               Akademia Sztuki Wojennej

Wystąpienia zaproszonych gości:

Podziękowania i gratulacje

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego XXVI TSN:

prof. dr hab. Stanisław Palka

11:30–13:20                          I sesja plenarna

Przewodniczą: dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
dr Aleksander Mańka

Wystąpienia:

11.30-11.55 prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Edukacja jutra – nauczyciel jutra. Wyzwania, możliwości, bariery

11.55-12.20 dr hab. Beata Jachimczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola nauczycieli i specjalistów w modelu Edukacji dla wszystkich – założenia teoretyczne vs. praktyka oświatowa

12.20-12.35 dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Konstytucyjne prawo do nauki w praktyce edukacyjnej

12.35-12.50 dr hab. Janusz Morbitzer, prof. AWSB – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Edukacja w epoce współczesnych kryzysów

12.50-13.05 dr hab. Anna Krajewska – Uniwersytet w Białymstoku

Formy organizacyjne współdziałania dydaktycznego w procesie kształcenia w ocenie nauczycieli i studentów

13.05-13.20 dr Maria Katarzyna Grzegorzewska – Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny

 

13:20–14:20                         Przerwa obiadowa

14:20–16:10                         II sesja plenarna

Przewodniczą: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM
dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj
dr Aleksandra Kamińska-Małek

Wystąpienia:

14.20-14.45 prof. dr hab. Amadeusz Krause – Uniwersytet Gdański

Standardy kształcenia i co dalej? Problemy i zagrożenia w kształceniu nauczycieli

14.45-15.10 prof. dr hab. Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kształtowanie postawy zaangażowania przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

15.10-15.25 dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Proces kształcenia młodzieży w Oddziałach Przygotowania Wojskowego

15.25-15.40 dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki

Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

15.40-15.55 prof. dr hab. Danuta Waloszek – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Etyczność w zawodzie nauczyciela. Nieobecna czy zapomniana kategoria ich kształcenia

15.55-16.10 dr Agnieszka Kozerska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

Odmiany active ageing z perspektywy codzienności osób starszych

 

16:10–16:30    Podsumowanie

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

Przewodniczących Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 

                   Konceptualizacja XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra

– prof. dr hab. Stanisław Palka

16:30

Zakończenie  Sympozjum

Program XXVI TSN, który miał się odbyć 21-23 września 2020

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz