Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału w Sympozjum na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2022 r.
na adres: tsn@humanitas.edu.pl

Na ten sam adres e-mail należy przesłać tekst wystąpienia
(w edytorze tekstowym) – najpóźniej do dnia
15 kwietnia 2022 r.
Otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową.

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje koszty:

  • noclegów,
  • materiałów konferencyjnych,
  • publikacji.

Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy:

  • noclegi w pokojach 1 i 2 osobowych w dniach 2022.06.2022 r.,
  • pełne wyżywienie w dniach 2021.06.2022 r.,
  • śniadanie i obiad w dniu 22.06.2022 r.

Informujemy, że istnieje możliwość przyjazdu w dniu 19.06.2022 r. na koszt własny. Prosimy o zaznaczenie takiej informacji w formularzu zgłoszenia,
a dokonamy dla Państwa rezerwacji dodatkowo w tym terminie.

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przelanie kwoty 850 , najpóźniej do 28 maja 2022 r. na konto:

24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
ING BANK ŚLĄSKI SA O/SOSNOWIEC

Tytuł przelewu: XXVIII TSN

Dla współorganizatora

Uczelnia lub instytucja będąca współorganizatorem edycji Sympozjum ma prawo do:

  • otrzymania statusu współorganizatora danej edycji Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego,
  • oddelegowania swojego przedstawiciela do Komitetu Naukowego i Organizacyjnego danej edycji Sympozjum,
  • umieszczenia swojej nazwy i logo w komunikatach i innych materiałach informacyjnych wydawanych w ramach danej edycji Sympozjum oraz na stronie www.tsn.edu.pl,
  • otrzymania 15 egzemplarzy monografii naukowej „Edukacja jutra”, powstałej w ramach danej edycji Sympozjum