• Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 24 marca 2024 r.
  • Tekst do publikacji w monografii naukowej Edukacja jutra należy przesłać najpóźniej do 31 marca 2024 r. Tekst powinien zostać przygotowany w edytorze tekstowym zgodnie ze wzorcem podanym na stronie tsn.edu.pl i przesłany na adres mailowy tsn@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową.