„Pragniemy edukacji, która spełnia oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych
w naszym kraju. Edukacji nawiązującej do rodzimej tradycji nauk
o wychowaniu i uwzględniającej wyzwania społeczeństwa wiedzy.”

prof. dr hab. Kazimierz Denek

 

Profesor Kazimierz Denek urodził się 12 listopada 1932 w Krzemieńcu Wołyńskim. Był absolwentem poznańskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Po ukończeniu studiów przez 8 lat pracował jako nauczyciel w liceum w Tczewie, do którego sam uczęszczał w młodości. W 1966 rozpoczął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą kontynuował do roku przejścia na emeryturę w 2002 roku. Specjalista z zakresu dydaktyki ogólnej, ekonomiki kształcenia, krajoznawstwa oraz szeroko pojętej turystyki. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.