XVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Celem konferencji jest próba  interdyscyplinarnego spojrzenia na edukację (od przedszkola po szkołę wyższą) w aspekcie wyzwań współczesności i przyszłości oraz uczczenie LXXX rocznicy urodzin i półwiecza aktywności naukowo-badawczej nauczyciela akademickiego prof. dra hab. dra h.c. Kazimierza Denka w kontekście ewentualnego odwołania się do jednego lub kilku z 14 wyszczególnionych jego głównych nurtów zainteresowań badawczych:

1. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji i nauk o niej.
2. Proces dydaktyczno-wychowawczy i jego uwarunkowania.
3. Rola języka w komunikacji uczestników procesu kształcenia.
4. Edukacja otwarta.
5. Krajoznawstwo i turystyka w szkole.
6. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
7. Uniwersytet przyszłości (w kontekście nowelizacji ustaw prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach i tytule naukowym).
8. Związki edukacji i gospodarki.
9. Kapitał ludzki.
10. Nauczyciel. Założenia a rzeczywistość.
11. Mała i duża Ojczyzna.
12. Ewaluacja postępów w nauce. Efektywność kształcenia. Niepowodzenia szkolne.
13. Jakość kształcenia.
14. Kultura fizyczna.

Zakładamy, że uchwycenie możliwie szerokiego spektrum w obrębie tych zagadnień okaże się przydatne dla edukacji i nauk o niej, jak również społeczeństwa, które w dobrym kształceniu i wychowaniu upatruje lepszą przyszłość Polski.

Organizatorzy
XVIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego
„Edukacja Jutra”

 

Galeria

Galeria zdjęć z ostatniego TSN

Sympozja XXI –

Sympozjum XXVIII

Odbyło się w dniach 20–22.09.2022 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXVII

Odbyło się w dniach 20–22.09.2021 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXVI

Odbyło się w dniach 21-23.09.2020 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXV

Odbyło się w dniach 24 – 26 czerwca 2019 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXIV

Odbyło się w dniach 18 – 20 czerwca 2018 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXIII

Odbyło się w dniach 19 – 21 czerwca 2017 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXII

Odbyło się  w dniach 20 – 22 czerwca 2016 roku
Więcej o sympozjum >>

Sympozjum XXI

Odbyło się w dniach 22 – 24 czerwca 2015 roku

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału w Sympozjum na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2022 r.
na adres: tsn@humanitas.edu.pl

Na ten sam adres e-mail należy przesłać tekst wystąpienia
(w edytorze tekstowym) – najpóźniej do dnia
15 kwietnia 2022 r.
Otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową.

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje koszty:

 • noclegów,
 • materiałów konferencyjnych,
 • publikacji.

Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy:

 • noclegi w pokojach 1 i 2 osobowych w dniach 2022.06.2022 r.,
 • pełne wyżywienie w dniach 2021.06.2022 r.,
 • śniadanie i obiad w dniu 22.06.2022 r.

Informujemy, że istnieje możliwość przyjazdu w dniu 19.06.2022 r. na koszt własny. Prosimy o zaznaczenie takiej informacji w formularzu zgłoszenia,
a dokonamy dla Państwa rezerwacji dodatkowo w tym terminie.

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przelanie kwoty 850 , najpóźniej do 28 maja 2022 r. na konto:

24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
ING BANK ŚLĄSKI SA O/SOSNOWIEC

Tytuł przelewu: XXVIII TSN

Dzień Tatrzański

fot. Majka Porzucek-Miśkiewicz

Dzień Tatrzański to integralna część i tradycja Tatrzańskich Sympozjów (wcześniej Seminariów) Naukowych. Jest to dzień, w którym naukowcy biorą udział w wysokogórskich wycieczkach. Przebieg XXVIII TSN przewiduje, jak co roku wędrówki po szlakach nisko i wysokogórskich.

Organizacja Dnia Tatrzańskiego w ramach tegorocznego Sympozjum zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Terminarz

 • Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do dnia 26 marca 2022 r.
 • Tekst wystąpienia najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r.
 • Opłatę za udział w Sympozjum do dnia 28 maja 2022 r.

Dla współorganizatora

Uczelnia lub instytucja będąca współorganizatorem edycji Sympozjum ma prawo do:

 • otrzymania statusu współorganizatora danej edycji Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego,
 • oddelegowania swojego przedstawiciela do Komitetu Naukowego i Organizacyjnego danej edycji Sympozjum,
 • umieszczenia swojej nazwy i logo w komunikatach i innych materiałach informacyjnych wydawanych w ramach danej edycji Sympozjum oraz na stronie www.tsn.edu.pl,
 • otrzymania 15 egzemplarzy monografii naukowej „Edukacja jutra”, powstałej w ramach danej edycji Sympozjum