Komitet Naukowy

prof. dr hab. Stanisław Palka
– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH
– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
prof. dr hab. dr h.c. Nitza Davidovich – Ariel University (Izrael)
prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa – Akademia Ignatianum w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. PhDr. Bohuslav Hodan, CSc.– Palacký University Olomouc (Czechy)
prof. dr hab. Wojciech Kojs – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński – Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Beata Przyborowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
prof. dr hab. Bogdan Szulc – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Mirosław J. Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. – Masarykova Univerzita v Brne (Czechy)
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jan Grzesiak, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anna Krajewska – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr hab. Władysława Łuszczuk, prof. WSH – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Edward Nycz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Anna Sajdak-Burska – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Tomasz Zimny, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. – Masarykova Univerzita v Brne (Czechy)
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph. D. – Masarykova Univerzita v Brne (Czechy)
dr Aleksandra Kamińska – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – sekretarz

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz