XVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na edukację (od przedszkola po szkołę wyższą) w aspekcie wyzwań współczesności i przyszłości oraz uczczenie LXXX rocznicy urodzin i półwiecza aktywności naukowo-badawczej nauczyciela akademickiego prof. dra hab. dra h.c. Kazimierza Denka w kontekście ewentualnego odwołania się do jednego lub kilku z 14 wyszczególnionych jego głównych nurtów zainteresowań badawczych:

1. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji i nauk o niej.
2. Proces dydaktyczno-wychowawczy i jego uwarunkowania.
3. Rola języka w komunikacji uczestników procesu kształcenia.
4. Edukacja otwarta.
5. Krajoznawstwo i turystyka w szkole.
6. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
7. Uniwersytet przyszłości (w kontekście nowelizacji ustaw prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach i tytule naukowym).
8. Związki edukacji i gospodarki.
9. Kapitał ludzki.
10. Nauczyciel. Założenia a rzeczywistość.
11. Mała i duża Ojczyzna.
12. Ewaluacja postępów w nauce. Efektywność kształcenia. Niepowodzenia szkolne.
13. Jakość kształcenia.
14. Kultura fizyczna.

Zakładamy, że uchwycenie możliwie szerokiego spektrum w obrębie tych zagadnień okaże się przydatne dla edukacji i nauk o niej, jak również społeczeństwa, które w dobrym kształceniu i wychowaniu upatruje lepszą przyszłość Polski.

Organizatorzy
XVIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego
„Edukacja Jutra”

 

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz