Monografia TSN

Monografia TSN

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe informujemy, iż monografia z serii Edukacja jutra związana z XXV Tatrzańskim Sympozjum Naukowym zostanie wydana w Wydawnictwie Akademii Sztuki Wojennej oraz Wydawnictwie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w związku z czym za rozdział w niej opublikowany, zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, zamieszczonego na stronie internetowej MNiSW (link), planuje się przyznanie 20 pkt.

 

Zeszyty Nukowe

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania artykułów w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”. Informujemy, iż czasopismo zostało zgłoszone do konkursu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, w przypadku którego zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych, pozytywne rozstrzygnięcie będzie skutkować umieszczeniem czasopisma w nowym wykazie. O punktacji za artykuły opublikowane w czasopiśmie poinformujemy Państwa po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz