XVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na edukację (od przedszkola po szkołę wyższą) w aspekcie wyzwań współczesności i przyszłości oraz uczczenie LXXX rocznicy urodzin i półwiecza aktywności naukowo-badawczej nauczyciela akademickiego prof. dra hab. dra h.c. Kazimierza Denka w kontekście ewentualnego odwołania się do jednego lub kilku z 14 wyszczególnionych jego głównych nurtów zainteresowań badawczych:

1. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji i nauk o niej.
2. Proces dydaktyczno-wychowawczy i jego uwarunkowania.
3. Rola języka w komunikacji uczestników procesu kształcenia.
4. Edukacja otwarta.
5. Krajoznawstwo i turystyka w szkole.
6. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
7. Uniwersytet przyszłości (w kontekście nowelizacji ustaw prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach i tytule naukowym).
8. Związki edukacji i gospodarki.
9. Kapitał ludzki.
10. Nauczyciel. Założenia a rzeczywistość.
11. Mała i duża Ojczyzna.
12. Ewaluacja postępów w nauce. Efektywność kształcenia. Niepowodzenia szkolne.
13. Jakość kształcenia.
14. Kultura fizyczna.

Zakładamy, że uchwycenie możliwie szerokiego spektrum w obrębie tych zagadnień okaże się przydatne dla edukacji i nauk o niej, jak również społeczeństwa, które w dobrym kształceniu i wychowaniu upatruje lepszą przyszłość Polski.

Organizatorzy
XVIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego
„Edukacja Jutra”

 

Galeria

Galeria zdjęć z ostatniego TSN

Sympozja XVI – XXIV

Sympozjum XVIII

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

 

Sympozjum XIX

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

 

Sympozjum XX

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

 

Sympozjum XXI

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

 

Sympozjum XXII

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

 

Sympozjum XXIII

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

 

Sympozjum XXIV

Odbyło się od 25 do 27 czerwca 2012 roku w Zakopanym.
Więcej na temat tego sympozjum znajduje się TUTAJ

Zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 31 stycznia 2019 r. na adres tsn@humanitas.edu.pl, a tekst wystąpienia* (plik przygotowany w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową) najpóźniej do 15 lutego 2019 r.

Dzień Tatrzański

Dzień Tatrzański stanowi integralną część Tatrzańskich Sympozjów (wcześniej Seminariów) Naukowych, jest to dzień, w którym naukowcy biorą udział w wysokogórskich wycieczkach. Przebieg XXV TSN przewiduje, jak co roku wędrówki po szlakach nisko i wysokogórskich.

Organizacja Dnia Tatrzańskiego zostanie podana w późniejszym terminie.

Terminarz

  • Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 31 stycznia 2019 r.,
  • tekst wystąpienia (plik przygotowany w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy – do 15 lutego 2019 r.,
  • opłaty – do 30 marca 2019 r.

Dla współorganizatora

Uczelnia/instytucja będąca współorganizatorem (w zależności od kwoty):
• otrzymanie statusu współorganizatora XXV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego,
• delegowania przedstawiciela do Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum ,
• umieszczenia nazwy i logo współorganizatora w komunikatach i innych materiałach informacyjnych wydawanych przez Sympozjum oraz na stronie www.tsn.humanitas.edu.pl ,
• otrzymania 15 egzemplarzy publikacji z XXV TSN „Edukacja jutra”.